Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach akcji Szaleństwo Zakupów


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa 02-674, Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: recepcja@burdamedia.pl


Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: iod@burdamedia.pl


Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Burdę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:
• wzięcia udziału w akcji promocyjnej i korzystania z serwisu (na podstawie regulaminu)
• otrzymywania newsletter-a drogą mailową
• prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług bądź towarów Burdy oraz usług bądź towarów jej Zaufanych Partnerów
• kontaktowania się z Tobą, w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem
• monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań (profilowanie)
• monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, wyszukiwanie ofert, promocji, informacji na stronie etc. oraz zarządzanie Twoją aktywnością na stronie
• dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami (profilowanie)
• prowadzenia badań i analiz statystycznych - analityka
• obsługi Twoich próśb i żądań


Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do uczestnictwa w Akcji Szaleństwo Zakupów, Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania Akcji.
Po zakończeniu Akcji dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń).
Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych a w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
Dane będą przetwarzane w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych, a jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania.
Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu.
Pamiętaj - zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z następujących opcji:
• w przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera – poprzez kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe lub newsletter (opt-out)
• w przypadku przetwarzania na podstawie zgody danych w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami - poprzez wyłączenie obsługi plików cookie lub innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym lub poprzez odznaczenie wyrażonej zgody w specjalnie udostępnionym w tym celu panelu
• zgłoszenie na adres email: bok@burdamedia.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

• Podanie danych w celu wzięcia udziału w Akcji jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Akcji.
• Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
• Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

• W odniesieniu do uczestnictwa w Akcji Szaleństwo Zakupów oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
• Podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest Twoja dobrowolna zgoda.
• Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Twoja zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.
• Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi oraz w niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji, a także w niektórych przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.


Jakie prawa Ci przysługują?

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO:
Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w systemach zautomatyzowanych na podstawie zgody lub w wyniku wykonania umowy: prawo do przenoszenia danych.


Z uprawnień tych możesz skorzystać:

W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
W zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
W zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
W zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.
Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni.
Prawo sprzeciwu:
Przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Twoje dane osobowe udostępniamy także naszym Partnerom, z którymi współpracujemy pośrednio lub bezpośrednio. Partnerzy przygotowują i dostosowują spersonalizowane treści reklamowe wyświetlane na naszej stronie lub treści do newslettera i informacji marketingowych (w takim przypadku nie udostępniamy im Twoich danych, tylko wysyłamy informacje handlowe w imieniu Partnerów).
Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.


Partnerzy

• Reklamodawcy bezpośredni
• Pośrednicy naszych usług
• Wydawcy
• Sieci reklamowe
• Domy mediowe
• Agencje interaktywne
• Operatorzy platform DMP, DSP, SSP


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Burdę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Twój temat, w tym analizy lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google, na podstawie oświadczenia dotyczącego Tarczy Prywatności w którym Google deklaruje przestrzeganie zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. Przekazywanie do innych podmiotów będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych.
Informacja o „cookies”
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Wtyczki społecznościowe


W Serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym Serwisu społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.
Szczególne zasady przetwarzania dodatkowych danych uczestników odbierających Niespodzianki
Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Burdę?
Rozliczenia należności publicznoprawnych w związku z prowadzoną akcją, w szczególności z przekazywanymi Niespodziankami. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W razie wyrażenia odrębnej zgody – wysyłanie newslettera lub marketing bezpośredni.


Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?


Dane przetwarzane w celu rozliczenia należności publicznoprawnych będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane nie dłużej niż 6 lat po wydaniu Niespodzianki lub zgłoszeniu reklamacji (okres przedawnienia roszczeń).
W przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

• W odniesieniu do rozliczania należności publicznoprawnych w związku z prowadzoną Akcją, Twoje będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
• W odniesieniu do rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy Administratora.
• Podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest Twoja dobrowolna zgoda.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do odebrania Niespodzianki.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Partnerzy

Reklamodawcy bezpośredni; Pośrednicy naszych usług; Wydawcy; Sieci reklamowe; Domy mediowe; Agencje interaktywne
Szczególne zasady przetwarzania dodatkowych danych uczestników biorących udział w Warsztatach
Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Burdę?
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W razie wyrażenia odrębnej zgody – wysyłanie newslettera lub marketing bezpośredni.
Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu warsztatów lub zgłoszeniu reklamacji (okres przedawnienia roszczeń).
W przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
• W odniesieniu do uczestnictwa w warsztatach, Twoje będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
• W odniesieniu do rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy Administratora.
• Podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest Twoja dobrowolna zgoda.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w warsztatach.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Partnerzy

Reklamodawcy bezpośredni; Pośrednicy naszych usług; Wydawcy; Sieci reklamowe; Domy mediowe; Agencje interaktywne.

Szczególne zasady przetwarzania dodatkowych danych uczestników biorących udział w Warsztatach


Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Burdę?

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W razie wyrażenia odrębnej zgody – wysyłanie newslettera lub marketing bezpośredni.
Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu warsztatów lub zgłoszeniu reklamacji (okres przedawnienia roszczeń).
W przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

• W odniesieniu do uczestnictwa w warsztatach, Twoje będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
• W odniesieniu do rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy Administratora.
• Podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest Twoja dobrowolna zgoda.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w warsztatach.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Partnerzy
Reklamodawcy bezpośredni; Pośrednicy naszych usług; Wydawcy; Sieci reklamowe; Domy mediowe; Agencje interaktywne.

ZMIEŃ USTAWIENIA ZGÓD W SERWISIE